bend sinister

Bend Si­nis­ter aus Se­at­tle fa­bri­zie­ren auf die­sem Din­gens (Tape?) ab­ge­fuck­ten Ga­ra­ge­punk mit ei­ner Ex­tra­por­ti­on Noi­se und ma­xi­ma­lem Ho­bel­fak­tor.