Pan Bóg Speł­ni Ws­zyst­kie Pragni­en­ia Lewaków​.​.​. I Dojdzie Do Ka­ta­strofy! er­scheint am 24. Ju­ni auf La Vi­da Es Un Mus Dis­cos.